-10%

Tổng Hợp Các Mẫu Cúp Thể Thao (Bảng Báo Giá)

Tình trạng: Hết hàng
|
Lượt xem: 272
450.000 

Tổng Hợp Các Mẫu Cúp Thể Thao có tại Hệ Thống Siêu Thị Thể Thao Đông Sport. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại cờ, cúp thể thao, huy chương thể thao, quà lưu niệm bóng đá, tổ chức giải bóng đá, giải thể thao công ty, sự kiện thể thao….v.v… Xem Ngay!

Hết hàng

Tổng Hợp Các Mẫu Cúp Thể Thao
(Bảng Báo Giá)

Tổng Hợp Các Mẫu Cúp Thể Thao có tại Hệ Thống Siêu Thị Thể Thao Đông Sport. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại cờ, cúp thể thao, huy chương thể thao, quà lưu niệm bóng đá, tổ chức giải bóng đá, giải thể thao công ty, sự kiện thể thao….v.v… Xem Ngay!

STT Tên sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá Lẻ Đơn vị
1 Cúp ngoại hạng anh 77cm Chất liệu : Nhựa cứng Plastic 100%
Kích Thước : 77cm
3.900.000 đ Chiếc
2 Cúp ngoại hạng anh 44cm Chất liệu : Nhựa cứng Plastic 100%
Kích Thước : 77cm
1.500.000 đ Chiếc
3 Cúp C1 77cm Chất liệu : Nhựa cứng Plastic 100%
Kích Thước : 77cm
3.900.000 đ Chiếc
4 Cúp C1 44cm Chất liệu : Nhựa cứng Plastic 100%
Kích Thước : 77cm
1.500.000 đ Chiếc
5 Cúp 202-A Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế gỗ
Kích Thước : Cao 88cm, đế 9,5cm*12,8cm
2.900.000 đ Chiếc
6 Cúp 202-B Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế gỗ
Kích Thước : Cao 78cm, đế 7,5cm*10,8cm
2.650.000 đ Chiếc
7 Cúp 202 Bạc -A Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế gỗ
Kích Thước : Cao 88cm, đế 9,5cm*12,8cm
2.900.000 đ Chiếc
8 Cúp 202 Bạc -B Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế gỗ
Kích Thước : Cao 78cm, đế 7,5cm*10,8cm
2.650.000 đ Chiếc
9 Cúp 801S-A Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế gỗ
Kích Thước : Cao 75cm, đế 9,5cm*12,8cm
2.650.000 đ Chiếc
10 Cúp 801S-B Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế gỗ
Kích Thước : Cao 69cm, đế 7,5cm*10,8cm
2.450.000 đ Chiếc
11 Cúp 801-A Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế gỗ
Kích Thước : Cao 75cm, đế 9,5cm*12,8cm
2.650.000 đ Chiếc
12 Cúp 801-B Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế gỗ
Kích Thước : Cao 69cm, đế 7,5cm*10,8cm
2.450.000 đ Chiếc
13 Cúp 161 – A Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 95cm
2.400.000 đ Chiếc
14 Cúp 161 – B Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 85cm
2.200.000 đ Chiếc
15 Cúp GY-1A Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 75cm, đế 9,5cm*12,8cm
1.900.000 đ Chiếc
16 Cúp GY-1B Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 69cm, đế 8,8cm*12,2cm
1.700.000 đ Chiếc
17 Cúp HL3A Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 75cm, đế 8,8cm*11,6cm
1.250.000 đ Chiếc
18 Cúp HL3B Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 69cm, đế 7cm*10cm
1.200.000 đ Chiếc
19 Cúp 2115 – A Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế gỗ
Kích Thước : Cao 77cm
1.250.000 đ Chiếc
20 Cúp 2115 – B Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế gỗ
Kích Thước : Cao 68cm
1.200.000 đ Chiếc
21 Cúp 1309 – A Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế gỗ
Kích Thước : Cao 66cm, đế 6,2cm*14,8cm
1.250.000 đ Chiếc
22 Cúp 1309 – B Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế gỗ
Kích Thước : Cao 61cm, đế 5,3*13,2cm
1.200.000 đ Chiếc
23 Cúp 1431 – A Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế gỗ
Kích Thước : Cao 63cm, đế 6,2cm*14,8cm
1.250.000 đ Chiếc
24 Cúp 1431 – B Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế gỗ
Kích Thước : Cao 58cm, đế 5,3*13,2cm
1.200.000 đ Chiếc
25 Cúp 158 – A Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 80cm
1.250.000 đ Chiếc
26 Cúp 158 – B Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 73cm
1.200.000 đ Chiếc
27 Cúp DE-2AG vàng Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 54cm, đế 9,2cm*12,5cm
1.250.000 đ Chiếc
28 Cúp DE-2BG vàng Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 50cm, đế 8,5cm*12,3cm
1.200.000 đ Chiếc
29 Cúp DE-2AG bạc Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 54cm, đế 9,2cm*12,5cm
1.250.000 đ Chiếc
30 Cúp DE-2BG bạc Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 50cm, đế 8,5cm*12,3cm
1.200.000 đ Chiếc
31 Cúp 1306 – A Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế gõ
Kích Thước : Cao 53cm, đế 6,1cm*13,4cm
1.150.000 đ Chiếc
32 Cúp 1306 – B Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế gỗ
Kích Thước : Cao 49cm, đế 5,3cm*13,2cm
1.100.000 đ Chiếc
33 Cúp 1430 – A Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế gõ
Kích Thước : Cao 53cm, đế 6,1cm*13,4cm
1.100.000 đ Chiếc
34 Cúp 1430 – B Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế gỗ
Kích Thước : Cao 49cm, đế 5,3cm*13,2cm
1.050.000 đ Chiếc
35 Cúp 199 – A Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 77cm
950.000 đ Chiếc
36 Cúp 199 – B Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 69cm
900.000 đ Chiếc
37 Cúp 506-A Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 65cm, đế 4,4cm*9,1cm
900.000 đ Chiếc
38 Cúp 506-B Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 58cm, đế 4cm*7,6cm
850.000 đ Chiếc
39 Cúp 2107 – A Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 69cm
850.000 đ Chiếc
40 Cúp 2107 – B Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 60cm
800.000 đ Chiếc
41 Cúp 2107 – C Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 53cm
750.000 đ Chiếc
42 Cúp Y111-A Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 52cm, đế 6,5cm*9,4cm
600.000 đ Chiếc
43 Cúp Y111-B Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 43cm, đế 5,2cm*8,6cm
550.000 đ Chiếc
44 Cúp 1501 – A Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 55cm, đế 6,2cm*9cm
500.000 đ Chiếc
45 Cúp 1501 – B Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 48cm, đế 5,8cm*8cm
480.000 đ Chiếc
46 Cúp 1501 – C Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 43cm, đế 5,2cm*7,5cm
450.000 đ Chiếc
47 Cúp 284 – A Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 52cm, đế 6,7cm*9,2cm
500.000 đ Chiếc
48 Cúp 284 – B Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 47cm, đế 5,8cm*8,2cm
480.000 đ Chiếc
49 Cúp 284 – C Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 42cm, đế 5,2cm*7,5cm
450.000 đ Chiếc
50 Cúp 1504 – A Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 49cm, đế 6,6cm*9,2cm
500.000 đ Chiếc
51 Cúp 1504 – B Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 43cm, đế 5,8cm*8,2cm
480.000 đ Chiếc
52 Cúp 1809 – A Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 52cm, đế 6,6cm*9,2cm
500.000 đ Chiếc
53 Cúp 1809 – B Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 49cm, đế 5,8cm*8,2cm
480.000 đ Chiếc
54 Cúp 1907 -A Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 52cm, đế 6,6cm*9,2cm
500.000 đ Chiếc
55 Cúp 1907 – B Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 49cm, đế 5,8cm*8,2cm
480.000 đ Chiếc
56 Cúp 2003 – A Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 55cm
500.000 đ Chiếc
57 Cúp 2003 – B Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 49cm
480.000 đ Chiếc
58 Cúp 2003 – C Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 44cm
450.000 đ Chiếc
59 Cúp 2109 -A Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 57cm
500.000 đ Chiếc
60 Cúp 2109 -B Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 50cm
480.000 đ Chiếc
61 Cúp 2109 -C Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 45cm
450.000 đ Chiếc
62 Cúp 1501 Không Nắp – A Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 52cm
500.000 đ Chiếc
63 Cúp 1501 Không Nắp – B Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 46cm
480.000 đ Chiếc
64 Cúp 1501 Không Nắp – C Chất liệu : Hợp kim nhôm metal, đế nhựa
Kích Thước : Cao 40cm
450.000 đ Chiếc
CÁC MÃ CÚP GIẢM GIÁ
65 Cúp 14-12B 560.000 đ Chiếc
66 Cúp 14-12C 520.000 đ Chiếc
67 Cúp 16-6C 520.000 đ Chiếc
68 Cúp Đồng 215 280.000 đ Chiếc
69 Cúp Bạc 216 280.000 đ Chiếc
70 Cúp 807-A 1.300.000 đ Chiếc
71 Cúp 807-B 1.200.000 đ Chiếc
72 Cúp 807-C 1.100.000 đ Chiếc
73 Cúp 867-2C 650.000 đ Chiếc
74 Cúp 867-2B 790.000 đ Chiếc
75 Cúp Sl072 A 300.000 đ Chiếc
76 Cúp Sl072 B 290.000 đ Chiếc
77 Cúp Sl072 C 270.000 đ Chiếc
78 Cúp W939B 255.000 đ Chiếc
79 Cúp W939C 240.000 đ Chiếc
80 Cúp Xy-1A 540.000 đ Chiếc
81 Cúp Xy-1B 510.000 đ Chiếc
82 Cúp G266B 560.000 đ Chiếc
83 Bóng Vàng Nhỏ 150.000 đ Chiếc
84 Găng Vàng Nhỏ 165.000 đ Chiếc
85 Cúp 1309B 780.000 đ Chiếc
86 Cúp 2186A 520.000 đ Chiếc
87 Cúp 2186C 400.000 đ Chiếc
88 Cup 276-1A 270.000 đ Chiếc
89 Cup 276-1B 250.000 đ Chiếc
90 Cup 276-1C 220.000 đ Chiếc
91 Cup 276C 190.000 đ Chiếc
92 Cúp 1430B 700.000 đ Chiếc
93 Cusl064A 320.000 đ Chiếc
94 Cúp Sl064 B 300.000 đ Chiếc
95 Cúp Sl064 C 290.000 đ Chiếc
96 Cúp Sl021 C 270.000 đ Chiếc
97 Cúp 935C 310.000 đ Chiếc
98 Cúp 1907A 340.000 đ Chiếc

Hình ảnh sản phẩm

CAM KẾT TỪ ĐÔNG DƯƠNG SPORT

 • ✔️Về sản phẩm: Hàng chính hãng 100%
 • ✔️Về giá cả: Shop nhập với số lượng nhiều và trực tiếp nên chi phí sẽ là RẺ NHẤT !
 • ✔️Về dịch vụ: Shop sẽ cố gắng trả lời hết những thắc mắc xoay quanh sản phẩm nhé.
 • ✔️Thời gian chuẩn bị hàng: Hàng có sẵn, thời gian chuẩn bị tối ưu nhất.
 • ✔️Chính sách bao đổi trả hàng miễn phí khi sản phẩm kém chất lượng và không giống hình, nhầm số lượng và loại hàng.

Liên Hệ Mua Hàng 

Hệ Thống Showroom/Cửa Hàng Thể Thao Đông Dương

Trụ Sở: Số 2 – Ngách 91- Ngõ 54 – Ngọc Hồi – Hà Nội
Website: www.dongduongsport.com | thethaodongduong.vn
Hotline: 0837.596.886 | Các địa điểm: Hệ thống cửa hàng

1.Tại sao các bạn nên mua sản phẩm tại Hệ Thống Thể Thao Đông Dương?

 • – Đông Dương Sport là đơn vị bán hàng theo hình thức tại kho, sản phẩm từ nhà sản xuất đến với khách hàng với chi phí tốt nhất và chất lượng được đảm bảo theo chính sách bảo hành.

2.Tôi không ở Hà Nội và TP.HCM, vậy làm thế nào có thể mua được sản phẩm của cửa hàng?

 • – Đông Dương Sport có hệ thống bán hàng trên toàn quốc và các cửa hàng/đại lý ở nhiều địa phương, Bạn có thể đến các địa điểm thể thao này để xem, hoặc chúng tôi sẽ gửi hàng theo đường vận chuyển đảm bảo việc vận chuyển hàng hoá siêu tốc và các bạn có thể gửi tiền qua ngân hàng hoặc trực tiếp với người giao hàng.
 • – Chúng tôi sẽ gửi hàng tới tận nhà bạn. Các bạn muốn mua sản phẩm chỉ cần hoàn thành đăng ký mua hàng, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để giao hàng trong thời gian sớm nhất.

3. Mua hàng các sản phẩm online của Đông Dương có an toàn không?

 • – Tuyệt đối an toàn, khi mua hàng tại Đông Dương các bạn hoàn toàn yên tâm, tránh những rủi ro không mong muốn như chuyển hàng chậm, chuyển hàng sai mẫu mã kích cỡ.
 • – Với những cam kết mạnh mẽ của mình hi vọng quý khách hàng sẽ cảm thấy thoải mái nhất khi mua hàng của công ty chúng tôi.

Tag: #bangbaogia, #aobongda, #phukienthethao, #tatbongda, #dongduongsport, #thethaodongduong, #aobongda123com, #balozocer, #Balothethao, #PhụKiệnBóngĐá, #BóngĐá, #PhụKiệnThểThao, #shoptheothao, #cửahàngbóngđá, #bảngbáogiáv

Tổng Hợp Các Mẫu Cúp Thể Thao, Tổng Hợp Các Mẫu Cúp Thể Thao, Tổng Hợp Các Mẫu Cúp Thể Thao, Tổng Hợp Các Mẫu Cúp Thể Thao, Tổng Hợp Các Mẫu Cúp Thể Thao, Tổng Hợp Các Mẫu Cúp Thể Thao, Tổng Hợp Các Mẫu Cúp Thể Thao, Tổng Hợp Các Mẫu Cúp Thể Thao, Tổng Hợp Các Mẫu Cúp Thể Thao, Tổng Hợp Các Mẫu Cúp Thể Thao, Tổng Hợp Các Mẫu Cúp Thể Thao, Tổng Hợp Các Mẫu Cúp Thể Thao, Tổng Hợp Các Mẫu Cúp Thể Thao

Hướng dẫn đặt hàng :

 • Bước 1: Truy cập vào web: https://dongduongsport.com sau đó bạn ấn vào mục sản phẩm
 • Bước 2: Nhấn vào sản phẩm bạn cần tìm kiếm sau đó chọn size, màu sắc và số lượng sản phẩm.
 • Bước 3: Bạn nhấn thêm vào giỏ hàng, nếu bạn muốn mua sắm thêm sản phẩm khách nhấn quay lại giỏ hàng. Nhấn vào ” Đặt hàng ngay” nếu bạn muốn thanh toán ngay.
 • Bước 4: Điền đầy đủ thông tin nhận hàng, chọn phương thức thanh toán và nhấn “Đặt hàng ngay”.

Xin mời bạn lựa chọn địa điểm để tư vấn và mua trực tiếp sản phẩm này tại địa điểm gần nhất qua Hệ Thống Thể Thao Đông Dương dưới đây:

DANH SÁCH CỬA HÀNG / SHOWROOM

 • Miền Bắc:
  • Hà Nội:
   • Thanh Xuân
    • 🏠 Số 277, Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung.
     | Hotline: 0846.388.338
    • 🏠 Số 192, Đường Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai.
     | Hotline: 082.359.6886
   • Cầu Giấy
    • 🏠 Số 171, Đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu.
     | Hotline: 0966.687.674
   • Hoàng Mai
    • 🏠 Số 40, Lô 5, Đền Lừ 2, P. Hoàng Văn Thụ.
     | Hotline: 08.58.59.6886
    • 🏠 Kiot 66,  HH4C, KĐT Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim.
     | Hotline: 0342.876.666
    • 🏠 LK04 – TT2 Kim Văn Kim Lũ
     | Hotline: 0859.957.989
   • Hai Bà Trưng
    • 🏠 Số 36, Phố Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm.
     | Hotline: 082.759.6886
    • 🏠 Số 88, Phố Lê Thanh Nghị, P. Đồng Tâm.
     | Hotline: 033.665.3193
    • 🏠 Số 65, Phố Hồng Mai, P. Bạch Mai.
     | Hotline: 0343.689.789
   • Thanh Trì
    • 🏠 Kiot 6, Nhà thi đấu Thanh Trì, Ngõ 673, Đường Ngọc Hồi, T.T Văn Điển.
     | Hotline: 076.759.6886
    • 🏠 Số 4/91, Ngõ 54, Đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt  
     | Hotline: 083.759.6886
   • Đông Anh
    • 🏠 Số 83, Thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc.
     | Hotline: 0972.123.940
   • Hà Đông
    • 🏠 Số 76 , Đường Nguyễn Khuyến, P. Văn Quán.
     | Hotline: 0334.338.368
   • Nam Từ Liêm
    • 🏠 Số 258, Đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1.
     | Hotline: 0987.499.182
   • Sóc Sơn
    • 🏠 Số 86, Đường 2, X. Phù Lỗ
     | Hotline: 038.773.5331
   • Tây Hồ
    • 🏠 Số 560, Đường Thuỵ Khuê, P. Bưởi
     | Hotline: 0949.838.842
   • Hoài Đức
    • 🏠 Số 24 LK 41, Khu đô thị Vân Canh
     | Hotline: 0962.299.226
   • Thạch Thất
    • 🏠Thôn 4, Xã Thạch Hòa
     | Hotline: 0969.538.088
  • Hải Phòng:
   • An Dương
    • 🏠 Đường Máng Nước, X. An Đồng (Đối diện cổng chính Hoàng Huy, An Đồng).
     | Hotline: 0963.846.785
  • Hà Giang:
   • T.p Hà Giang
    • 🏠 Số 24F, Đường Nguyễn Thái Học , Phường Mình Khai.
     | Hotline: 0978.411.979
  • Bắc Ninh
   • T.p Bắc Ninh
    • 🏠 Số 164, đường Lê Phụng Hiểu, P. Khúc Xuyên.
     | Hotline: 0984.133.229
   • Thuận Thành
    • 🏠 Thôn Ngọc Khánh, Gia Đông
     | Hotline: 0988.487.330
  • Nam Định
   • Hải Hậu
    • 🏠 Số 67 – TDP số 1 – Thị Trấn Yên Định – Huyện Hải Hậu
     | Hotline: 0858.156.156
   • Xuân Trường
    • 🏠 Sân Vận động Nhà thi đấu Đa năng Huyện Xuân Trường
     | Hotline: 0983.832.006 – 0918.185.777
  • Thái Nguyên
   • Định Hoá
    • 🏠 Quán Vuông 3, Xã Trung Hội
     | Hotline: 0333.555.316
  • Tuyên Quang
   • Sơn Dương
    • 🏠 Thiện Phong, Xã Thiện Kế
     | Hotline: 0349.116.888 / 0345.746.866
   • Thành Phố Tuyên Quang
    • 🏠 Số 14 đường Ngang Phan Thiết, phường Phan Thiết
     | Hotline: 0975.675.300
  • Quảng Ninh
   • Hà Lầm
    • 🏠 59 Hoàng Hoa Thám
     | Hotline: 0973.342.539 / 0987.827.985
 • Miền Nam
  • Hậu Giang:
   • Vị Thủy
    • 🏠 Đường Nguyễn Đình Chiểu, Ấp 3, T.T Nàng Mau.
     | Hotline: 0977.161.277
   • Vị Thanh
    • 🏠 Số 20, Đường 1/5, Phường 1, T.P Vị Thanh.
     | Hotline: 0901.2283.86
  • Đồng Nai:
   • Biên Hòa
    • 🏠 Cơ sở 1: Số 104, Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu Phố 3, P. Tân Tiến.
     | Hotline: 0926.057.960
    • 🏠 Cơ sở 2: Số 59/16, Quốc Lộ 1A,  Khu Phố 8, P. Tân Hoà.
     | Hotline: 081.225.1998 / 0926.057.960
    • 🏠 Cơ sở 3: Số 445, Đường Phạm Văn Thuận, Khu Phố 3, P.Tam Hiệp.
     | Hotline: 0965.013.686
  • Đồng Tháp:
   • Cao Lãnh
    • 🏠 Ấp 2 – Xã Mỹ Long  
     | Hotline: 0826.236.246
 • Miền Trung:
  • Đà Nẵng
   • 🏠 Xin mời liên hệ mở shop nhượng quền
   • | Hotline: 0965.596.886
  • Bình Định
   • 🏠 Số 215, Đường Chu Văn An, Thị Trấn Phù Mỹ, Phù Mỹ.
    | Hotline: 0984.050.070
  • Thanh Hoá
   • Bá Thước
    • 🏠 Trục đường Quốc Lộ 217, Xã Điền Trung
     | Hotline: 032.554.2689
   • Triệu Sơn
    • 🏠 Số nhà 115, Thọ Lộc, Đồng Lợi
     | Hotline: 0394.122.779 / 0376.083.345
  • Nha Trang
   • 🏠 Ngã 4 đường Thích Quảng Đức và Vương Thừa Vũ, P. Phước Long
    | Hotline: 0983.575.434
  • Đắk Lắk
   • Ea Kar
    • 🏠 91 Ngô Gia Tự, Thị trấn Ea Kar
     | Hotline: 0972.567.047 / 0943.137.779
  • Nghệ An
   • Yên Thành
    • 🏠 Xóm 2, Liên Thành
     | Hotline: 0964.320.689

VĂN PHÒNG LÀM VIỆC / KHO HÀNG

 • Hà Nội: Số 2, Ngách 91, Ngõ 54, Đường Ngọc Hồi, Thành Trì.
  | Hotline: 0965.59.6886
 • Nghệ An: Số 88, Đường Nguyễn Cảnh Chân, P. Quang Trung, T.P Vinh.
  | Hotline: 0768.59.6886
 • Đà Nẵng: Số 8, K229, Đường Trường Chinh , P. Hoà Phát, Q.Cẩm Lệ.
  | Hotline: 0777.59.6886
 • T.p Hồ Chí Minh: Số 117/2 Bình Quới, P.27, Q. Bình Thạnh.
  | Hotline: 0394.59.6886

____

Đông Dương đang tìm kiếm thêm các đơn vị nhượng quyền để tham gia hợp tác và phát triển Hệ Thống Thể Thao Trên Toàn Quốc. Để hiểu rõ hơn về các quy trình, thủ tục hồ sơ nhượng quyền thương hiệu và đại lý buôn bán lẻ, Quý đối tác gọi ngay với chúng tôi:

Đánh giá Tổng Hợp Các Mẫu Cúp Thể Thao (Bảng Báo Giá)

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Tổng Hợp Các Mẫu Cúp Thể Thao (Bảng Báo Giá)
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
  +