TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
Trang Thông Tin Tuyển Dụng Của Đông Dương Sport

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thể Thao Đông Dương Sport tuyển dụng các vị trí sau:

Liên hệ: 0961 59 6886
Email: ns.dongduongsport@gmail.com

Trụ Sở: Số 2 – Ngách 91- Ngõ 54 – Ngọc Hồi – Hà Nội
Website: www.dongduongsport.com | thethaodongduong.vn

Tag: #tuyendung, #tintuc, #tincongty, #tintuyendung, #tuyendungnhanviensalesnhuongquyen, #dongduongsport, #hethongthethaodongduongsport, #vieclam

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ, TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ, TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ, TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ, TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ, TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ