Giày Đá Bóng Mira Năm 2022

Tình trạng: Còn hàng
|
Lượt xem: 266
280.000 

Giày Đá Bóng Mira Năm 2022 | Bảng báo giá bao gồm các mẫu giày đá bóng mới nhất của thương hiệu Mira tại hệ thống thể thao Đông Dương. XEM NGAY!

Liên Hệ Đặt Hàng
|
Hệ Thông Showroom
Đặt hàng ngay

Giày Đá Bóng Mira Năm 2022
tại Hệ Thống Thể Thao Đông Dương

STTTÊN SẢN PHẨMĐVTSIZEMÀUGiá bán lẻ
1Giày đá bóng Mira Lux 20.3Đôi38-44Bạc/Bích/Chuối/Đen/Đỏ/Đồng/Ngọc499.000 đ
2Giày đá bóng Mira Galaxy S1Đôi38-44Đen hồng/Đồng/Đen ngọc/Đen cam499.000 đ
3Giày đá bóng Mira Hunter FGĐôi39-44Bạc/Đen/Đồng/Bích499.000 đ
4Giày đá bóng Mira HunterĐôi38-44Bạc/Ngọc/Đồng/Bích/Đen429.000 đ
5Giày đá bóng Mira WindyĐôi39-43Bích/Đen/Đỏ499.000 đ
6Giày đá bóng Mira ProĐôi38-44Bạc/Bích/Đen/Đỏ280.000 đ
7Giày đá bóng Mira Hùng Dũng 16 FUTSALĐôi38-44Bích/Đen/Đỏ/đồng/Tím/Vàng449.000 đ
8Giày đá bóng Mira WinnerĐôi38-44Bích/Đen/Đỏ/đồng599.000 đ
 9Giày đá bóng Mira Hùng Dũng 16 TFĐôi 38-44Tím đen/Đen đỏ/Đỏ đen/
Đồng đen/Bích đỏ/Vàng đen
399.000 đ
10Giày đá bóng Mira PowerĐôi38-44Bạc/Bích/Chuối/Đen/Đỏ/Ngọc449.000 đ
11Giày đá bóng Mira Lux 19.2Đôi38-44Bạc/Bích/Đỏ Bạc/Đen Chuối/Đen Cam499.000 đ
12Giày đá bóng Mira Lux 19.3Đôi38-44Vàng/Đỏ/Đồng/Đen/ Chuối/Bích/Bạc/Cam379.000 đ
13Giày đá bóng Mira Lux 19.4 Đôi38-44Đỏ/ Đồng/ Chuối/ Bích/ Bạc/ Vàng/ Cam399.000 đ
 14Giày đá bóng Mira Lux 20Đôi38-44Bạc/Bích/Đen/Đỏ/đồng399.000 đ
15Giày đá bóng Mira Lux 19.3 BabyĐôi30-37Chuối/ Đen/ Đỏ/ Đồng Bích/Bạc349.000 đ
16Giày đá bóng Mira Lux 20 BabyĐôi33-37 Bạc/Bích/Đen/Đỏ/đồng 379.000 đ
17Giày đá bóng Mira Lux Pro BabyĐôi30-37Đen/Bạc/Bích/Đỏ  249.000 đ

Báo giá chi tiết sản phẩm

STTTên Sản PhẩmMàu sắcSize sốGiá niêm yết
1
Giày Đá Bóng Mira Lux 20.3
Bạc38, 39, 40, 41, 42, 43, 44499.000 đ
2Bích38, 39, 40, 41, 42, 43, 44499.000 đ
3Chuối38, 39, 40, 41, 42, 43, 44499.000 đ
4Đen38, 39, 40, 41, 42, 43, 44499.000 đ
5Đỏ38, 39, 40, 41, 42, 43, 44499.000 đ
6Hồng38, 39, 40, 41, 42, 43, 44499.000 đ
7Ngọc38, 39, 40, 41, 42, 43, 44499.000 đ
8
Giày Đá Bóng Mira Galaxy S1
Đen Hồng38, 39, 40, 41, 42, 43, 44499.000 đ
9Đồng38, 39, 40, 41, 42, 43, 44499.000 đ
10Đen Ngọc38, 39, 40, 41, 42, 43, 44499.000 đ
11Đen Cam38, 39, 40, 41, 42, 43, 44499.000 đ
12
Giày Đá Bóng Mira Hunter FG
Bạc39, 40, 41, 42, 43, 44499.000 đ
13Đen39, 40, 41, 42, 43, 44499.000 đ
14Hồng39, 40, 41, 42, 43, 44499.000 đ
15Bích39, 40, 41, 42, 43, 44499.000 đ
16
Giày Đá Bóng Mira Hunter
Bạc38, 39, 40, 41, 42, 43, 44429.000 đ
17Ngọc38, 39, 40, 41, 42, 43, 44429.000 đ
18Đồng38, 39, 40, 41, 42, 43, 44429.000 đ
19Bích38, 39, 40, 41, 42, 43, 44429.000 đ
20Đen38, 39, 40, 41, 42, 43, 44429.000 đ
21
Giày Đá Bóng Mira Windy
Bích39, 40, 41, 42, 43, 44499.000 đ
22Đen39, 40, 41, 42, 43, 44499.000 đ
23Đỏ39, 40, 41, 42, 43, 44499.000 đ
24
Giày Đá Bóng Mira Pro
Bạc38, 39, 40, 41, 42, 43, 44280.000 đ
25Bích38, 39, 40, 41, 42, 43, 44280.000 đ
26Đen38, 39, 40, 41, 42, 43, 44280.000 đ
27Đỏ38, 39, 40, 41, 42, 43, 44280.000 đ
28Trắng38, 39, 40, 41, 42, 43, 44280.000 đ
29
Giày Đá Bóng Mira Pro S1
Vàng38, 39, 40, 41, 42, 43, 44249.000 đ
30Đen38, 39, 40, 41, 42, 43, 44249.000 đ
31Đỏ38, 39, 40, 41, 42, 43, 44249.000 đ
32
Giày Đá Bóng Mira Hùng Dũng 16 Futsal
Bích38, 39, 40, 41, 42, 43, 44449.000 đ
33Đen38, 39, 40, 41, 42, 43, 44449.000 đ
34Đỏ38, 39, 40, 41, 42, 43, 44449.000 đ
35Hồng38, 39, 40, 41, 42, 43, 44449.000 đ
36Tím38, 39, 40, 41, 42, 43, 44449.000 đ
37Vàng38, 39, 40, 41, 42, 43, 44449.000 đ
38
Giày Đá Bóng Mira Winner
Bích38, 39, 40, 41, 42, 43, 44599.000 đ
39Đen38, 39, 40, 41, 42, 43, 44599.000 đ
40Đỏ38, 39, 40, 41, 42, 43, 44599.000 đ
41Đồng38, 39, 40, 41, 42, 43, 44599.000 đ
42
Giày Đá Bóng Mira Hùng Dũng 16 TF
Tím Đen38, 39, 40, 41, 42, 43, 44399.000 đ
43Đen Đỏ38, 39, 40, 41, 42, 43, 44399.000 đ
44Đỏ Đen38, 39, 40, 41, 42, 43, 44399.000 đ
45Đồng Đen38, 39, 40, 41, 42, 43, 44399.000 đ
46Bích Đỏ38, 39, 40, 41, 42, 43, 44399.000 đ
47Vàng Đen38, 39, 40, 41, 42, 43, 44399.000 đ
48
Giày Đá Bóng Mira Power TF
Bạc38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45280.000 đ
49Bích38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45280.000 đ
50Chuối38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45280.000 đ
51Đen38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45280.000 đ
52Đỏ38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45280.000 đ
53Ngọc38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45599.000 đ
54
Giày Đá Bóng Miralux 20.3 IC Futsal
Bích38, 39, 40, 41, 42, 43, 44599.000 đ
55Đỏ38, 39, 40, 41, 42, 43, 44599.000 đ
56Đen38, 39, 40, 41, 42, 43, 44599.000 đ
57
Giày Đá Bóng Mira Galaxy
Bích38, 39, 40, 41, 42, 43, 44499.000 đ
58Cam38, 39, 40, 41, 42, 43, 44499.000 đ
59Đen Cam38, 39, 40, 41, 42, 43, 44499.000 đ
60Đen Ngọc38, 39, 40, 41, 42, 43, 44499.000 đ
61Đỏ38, 39, 40, 41, 42, 43, 44499.000 đ
62
Giày Đá Bóng Mira Galaxy Đinh
Bích38, 39, 40, 41, 42, 43, 44549.000 đ
63Đỏ38, 39, 40, 41, 42, 43, 44549.000 đ
64Đen Cam38, 39, 40, 41, 42, 43, 44549.000 đ
65Đen38, 39, 40, 41, 42, 43, 44549.000 đ
66
Giày Đá Bóng Mira Lux
Bích39, 40, 41, 42, 43449.000 đ
67Đỏ39, 40, 41, 42, 43449.000 đ
68Xanh Lá39, 40, 41, 42, 43449.000 đ
69Tím39, 40, 41, 42, 43449.000 đ
70Vàng39, 40, 41, 42, 43449.000 đ
71
Giày Đá Bóng Mira Lux 19.2
Bạc38, 39, 40, 41, 42, 43, 44449.000 đ
72Bích38, 39, 40, 41, 42, 43, 44449.000 đ
73Đỏ Bạc38, 39, 40, 41, 42, 43, 44449.000 đ
74Đen Chuối38, 39, 40, 41, 42, 43, 44449.000 đ
75Đen Cam38, 39, 40, 41, 42, 43, 44449.000 đ
76
Giày Đá Bóng Mira Lux 19.3
Vàng38, 39, 40, 41, 42, 43, 44379.000 đ
77Đỏ38, 39, 40, 41, 42, 43, 44379.000 đ
78Đồng38, 39, 40, 41, 42, 43, 44379.000 đ
79Đen38, 39, 40, 41, 42, 43, 44379.000 đ
80Chuối38, 39, 40, 41, 42, 43, 44379.000 đ
81Bích38, 39, 40, 41, 42, 43, 44379.000 đ
82Bạc38, 39, 40, 41, 42, 43, 44379.000 đ
83
Giày Đá Bóng Mira Lux 19.4
Đỏ38, 39, 40, 41, 42, 43, 44399.000 đ
84Đồng38, 39, 40, 41, 42, 43, 44399.000 đ
85Chuối38, 39, 40, 41, 42, 43, 44399.000 đ
86Bích38, 39, 40, 41, 42, 43, 44399.000 đ
87Bạc38, 39, 40, 41, 42, 43, 44399.000 đ
88Vàng38, 39, 40, 41, 42, 43, 44399.000 đ
89Cam38, 39, 40, 41, 42, 43, 44399.000 đ
90
Giày Đá Bóng Mira Lux 20
Bạc38, 39, 40, 41, 42, 43, 44399.000 đ
91Bích38, 39, 40, 41, 42, 43, 44399.000 đ
92Đen38, 39, 40, 41, 42, 43, 44399.000 đ
93Đỏ38, 39, 40, 41, 42, 43, 44399.000 đ
94Đồng38, 39, 40, 41, 42, 43, 44399.000 đ
95
Giày Đá Bóng Mira Lux 20.1
Trắng Đỏ39, 40, 41, 42, 43379.000 đ
96Ngọc Đen39, 40, 41, 42, 43379.000 đ
97Đen Ngọc39, 40, 41, 42, 43379.000 đ
98Trắng Bích39, 40, 41, 42, 43379.000 đ
99Đỏ. Đen39, 40, 41, 42, 43379.000 đ
100Bạc Đen39, 40, 41, 42, 43379.000 đ
101Bích Đen39, 40, 41, 42, 43379.000 đ
102Đỏ Đen39, 40, 41, 42, 43379.000 đ

Giày Đá Bóng Mira Năm 2022

Thương hiệu Giày Đá Bóng Mira được ra đời vào năm 2018 dựa trên nền tảng là một đơn vị gia công các sản phẩm giày với nhiều năm kinh nghiệm. Với những công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, máy móc hiện đại cùng một đội ngũ lành nghề; từng đôi Giày Đá Bóng Mira được sản xuất ra đều đảm bảo được chất lượng cùng độ hoàn thiện cao.

Giày Đá Bóng Mira có các sản phẩm từ giày sân cỏ nhân tạo, giày sân futsal với mẫu mã đa dạng, không ngừng cải tiến, lắng nghe nhu cầu từ người dùng để cho ra những đôi giày chất lượng nhất.

Liên Hệ Mua Hàng 

Hệ Thống Showroom/Cửa Hàng Thể Thao Đông Dương

Trụ Sở: Số 2 – Ngách 91- Ngõ 54 – Ngọc Hồi – Hà Nội
Website: www.dongduongsport.com | www.aobongda123.com
Hotline: 0837.596.886 | Các địa điểm: Hệ thống cửa hàng

1.Tại sao các bạn nên mua sản phẩm tại Hệ Thống Thể Thao Đông Dương?

 • – Đông Dương Sport là đơn vị bán hàng theo hình thức tại kho, sản phẩm từ nhà sản xuất đến với khách hàng với chi phí tốt nhất và chất lượng được đảm bảo theo chính sách bảo hành.

2.Tôi không ở Hà Nội và TP.HCM, vậy làm thế nào có thể mua được sản phẩm của cửa hàng?

 • – Đông Dương Sport có hệ thống bán hàng trên toàn quốc và các cửa hàng/đại lý ở nhiều địa phương, Bạn có thể đến các địa điểm thể thao này để xem, hoặc chúng tôi sẽ gửi hàng theo đường vận chuyển đảm bảo việc vận chuyển hàng hoá siêu tốc và các bạn có thể gửi tiền qua ngân hàng hoặc trực tiếp với người giao hàng.
 • – Chúng tôi sẽ gửi hàng tới tận nhà bạn. Các bạn muốn mua sản phẩm chỉ cần hoàn thành đăng ký mua hàng, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để giao hàng trong thời gian sớm nhất.

3. Mua hàng các sản phẩm online của Đông Dương có an toàn không?

 • – Tuyệt đối an toàn, khi mua hàng tại Đông Dương các bạn hoàn toàn yên tâm, tránh những rủi ro không mong muốn như chuyển hàng chậm, chuyển hàng sai mẫu mã kích cỡ.
 • – Với những cam kết mạnh mẽ của mình hi vọng quý khách hàng sẽ cảm thấy thoải mái nhất khi mua hàng của công ty chúng tôi.

Giày Đá Bóng Mira Năm 2022

Giày Đá Bóng Mira Năm 2022

Giày Đá Bóng Mira Năm 2022

Hướng dẫn đặt hàng :

 • Bước 1: Truy cập vào web: https://dongduongsport.com sau đó bạn ấn vào mục sản phẩm
 • Bước 2: Nhấn vào sản phẩm bạn cần tìm kiếm sau đó chọn size, màu sắc và số lượng sản phẩm.
 • Bước 3: Bạn nhấn thêm vào giỏ hàng, nếu bạn muốn mua sắm thêm sản phẩm khách nhấn quay lại giỏ hàng. Nhấn vào ” Đặt hàng ngay” nếu bạn muốn thanh toán ngay.
 • Bước 4: Điền đầy đủ thông tin nhận hàng, chọn phương thức thanh toán và nhấn “Đặt hàng ngay”.

Xin mời bạn lựa chọn địa điểm để tư vấn và mua trực tiếp sản phẩm này tại địa điểm gần nhất qua Hệ Thống Thể Thao Đông Dương dưới đây:

DANH SÁCH CỬA HÀNG / SHOWROOM

 • Miền Bắc:
  • Hà Nội:
   • Thanh Xuân
    • 🏠 Số 277, Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung.
     | Hotline: 0846.388.338
    • 🏠 Số 192, Đường Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai.
     | Hotline: 082.359.6886
   • Cầu Giấy
    • 🏠 Số 171, Đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu.
     | Hotline: 0966.687.674
   • Hoàng Mai
    • 🏠 Số 40, Lô 5, Đền Lừ 2, P. Hoàng Văn Thụ.
     | Hotline: 08.58.59.6886
    • 🏠 Kiot 66,  HH4C, KĐT Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim.
     | Hotline: 0342.876.666
   • Hai Bà Trưng
    • 🏠 Số 36, Phố Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm.
     | Hotline: 082.759.6886
    • 🏠 Số 88, Phố Lê Thanh Nghị, P. Đồng Tâm.
     | Hotline: 033.665.3193
    • 🏠 Số 65, Phố Hồng Mai, P. Bạch Mai.
     | Hotline: 0343.689.789
   • Thanh Trì
    • 🏠 Kiot 6, Nhà thi đấu Thanh Trì, Ngõ 673, Đường Ngọc Hồi, T.T Văn Điển.
     | Hotline: 076.759.6886
    • 🏠 Số 4/91, Ngõ 54, Đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt  
     | Hotline: 083.759.6886
   • Đông Anh
    • 🏠 Xóm 6, Thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc.
     | Hotline: 0972.123.940
   • Hà Đông
    • 🏠 Số 82 , Đường Nguyễn Khuyến, P. Văn Quán.
     | Hotline: 0334.338.368
   • Nam Từ Liêm
    • 🏠 Số 258, Đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1.
     | Hotline: 0987.499.182
   • Sóc Sơn
    • 🏠 Số 86, Đường 2, X. Phù Lỗ
     | Hotline: 0866.334.455
   • Tây Hồ
    • 🏠 Số 560, Đường Thuỵ Khuê, P.Bưởi
     | Hotline: 0949.838.842
   • Hoài Đức
    • 🏠 Số 24 LK 41, Khu đô thị Vân Canh
     | Hotline: 0962.299.226
  • Hải Phòng:
   • An Dương
    • 🏠 Đường Máng Nước, X. An Đồng (Đối diện cổng chính Hoàng Huy, An Đồng).
     | Hotline: 0963.846.785
  • Hà Giang:
   • T.p Hà Giang
    • 🏠 Số 24F, Đường Nguyễn Thái Học , Phường Mình Khai.
     | Hotline: 0978.411.979
  • Bắc Ninh
   • T.p Bắc Ninh
    • 🏠 Số 164, đường Lê Phụng Hiểu, P. Khúc Xuyên.
     | Hotline: 0984.133.229
  • Nam Định
   • Hải Hậu
    • 🏠 Số 67 – TDP số 1 – Thị Trấn Yên Định – Huyện Hải Hậu
     | Hotline: 0858.156.156
   • Xuân Trường
    • 🏠 Sân Vận động Nhà thi đấu Đa năng Huyện Xuân Trường
     | Hotline: 0983.832.006 – 0918.185.777
  • Thái Nguyên
   • Định Hoá
    • 🏠 Quán Vuông 3, Xã Trung Hội
     | Hotline: 0333.555.316
 • Miền Nam
  • Hậu Giang:
   • Vị Thủy
    • 🏠 Đường Nguyễn Đình Chiểu, Ấp 3, T.T Nàng Mau.
     | Hotline: 0977.161.277
   • Vị Thanh
    • 🏠 Số 20, Đường 1/5, Phường 1, T.P Vị Thanh.
     | Hotline: 0901.2283.86
  • Đồng Nai:
   • Biên Hòa
    • 🏠 Cơ sở 1: Số 104, Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu Phố 3, P. Tân Tiến.
     | Hotline: 0926.057.960
    • 🏠 Cơ sở 2: Số 59/16, Quốc Lộ 1A,  Khu Phố 8, P. Tân Hoà.
     | Hotline: 081.225.1998 / 0926.057.960
    • 🏠 Cơ sở 3: Số 445, Đường Phạm Văn Thuận, Khu Phố 3, P.Tam Hiệp.
     | Hotline: 0965.013.686
 • Miền Trung:
  • Đà Nẵng
   • 🏠 Xin mời liên hệ mở shop nhượng quền
   • | Hotline: 0965.596.886
  • Bình Định
   • 🏠 Số 215, Đường Chu Văn An, Thị Trấn Phù Mỹ, Phù Mỹ.
    | Hotline: 0984.050.070
  • Thanh Hoá
   • 🏠 Trục đường Quốc Lộ 217, Xã Điền Trung, Huyện Bá Thước, Thành Phố Thanh Hoá (Gần trường THPT Hà Văn Mao).
    | Hotline: 032.554.2689
  • Nha Trang
   • 🏠 Ngã 4 đường Thích Quảng Đức và Vương Thừa Vũ, P. Phước Long
    | Hotline: 0983.575.434

VĂN PHÒNG LÀM VIỆC / KHO HÀNG

 • Hà Nội: Số 2, Ngách 91, Ngõ 54, Đường Ngọc Hồi, Thành Trì.
  | Hotline: 0965.59.6886
 • Nghệ An: Số 88, Đường Nguyễn Cảnh Chân, P. Quang Trung, T.P Vinh.
  | Hotline: 0768.59.6886
 • Đà Nẵng: Số 8, K229, Đường Trường Chinh , P. Hoà Phát, Q.Cẩm Lệ.
  | Hotline: 0777.59.6886
 • T.p Hồ Chí Minh: Số 117/2 Bình Quới, P.27, Q. Bình Thạnh.
  | Hotline: 0394.59.6886

____

Đông Dương đang tìm kiếm thêm các đơn vị nhượng quyền để tham gia hợp tác và phát triển Hệ Thống Thể Thao Trên Toàn Quốc. Để hiểu rõ hơn về các quy trình, thủ tục hồ sơ nhượng quyền thương hiệu và đại lý buôn bán lẻ, Quý đối tác gọi ngay với chúng tôi:

Đánh giá Giày Đá Bóng Mira Năm 2022

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Giày Đá Bóng Mira Năm 2022
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
  +