Giày Đá Bóng Mira Năm 2022

Tình trạng: Còn hàng
|
Lượt xem: 454
280.000 

Giày Đá Bóng Mira Năm 2022 | Bảng báo giá bao gồm các mẫu giày đá bóng mới nhất của thương hiệu Mira tại hệ thống thể thao Đông Dương. XEM NGAY!

Liên Hệ Đặt Hàng
|
Hệ Thông Showroom
Đặt hàng ngay

Giày Đá Bóng Mira Năm 2022
tại Hệ Thống Thể Thao Đông Dương

STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT SIZE MÀU Giá bán lẻ
1 Giày đá bóng Mira Lux 20.3 Đôi 38-44 Bạc/Bích/Chuối/Đen/Đỏ/Đồng/Ngọc 499.000 đ
2 Giày đá bóng Mira Galaxy S1 Đôi 38-44 Đen hồng/Đồng/Đen ngọc/Đen cam 499.000 đ
3 Giày đá bóng Mira Hunter FG Đôi 39-44 Bạc/Đen/Đồng/Bích 499.000 đ
4 Giày đá bóng Mira Hunter Đôi 38-44 Bạc/Ngọc/Đồng/Bích/Đen 429.000 đ
5 Giày đá bóng Mira Windy Đôi 39-43 Bích/Đen/Đỏ 499.000 đ
6 Giày đá bóng Mira Pro Đôi 38-44 Bạc/Bích/Đen/Đỏ 280.000 đ
7 Giày đá bóng Mira Hùng Dũng 16 FUTSAL Đôi 38-44 Bích/Đen/Đỏ/đồng/Tím/Vàng 449.000 đ
8 Giày đá bóng Mira Winner Đôi 38-44 Bích/Đen/Đỏ/đồng 599.000 đ
 9 Giày đá bóng Mira Hùng Dũng 16 TF Đôi  38-44 Tím đen/Đen đỏ/Đỏ đen/
Đồng đen/Bích đỏ/Vàng đen
399.000 đ
10 Giày đá bóng Mira Power Đôi 38-44 Bạc/Bích/Chuối/Đen/Đỏ/Ngọc 449.000 đ
11 Giày đá bóng Mira Lux 19.2 Đôi 38-44 Bạc/Bích/Đỏ Bạc/Đen Chuối/Đen Cam 499.000 đ
12 Giày đá bóng Mira Lux 19.3 Đôi 38-44 Vàng/Đỏ/Đồng/Đen/ Chuối/Bích/Bạc/Cam 379.000 đ
13 Giày đá bóng Mira Lux 19.4 Đôi 38-44 Đỏ/ Đồng/ Chuối/ Bích/ Bạc/ Vàng/ Cam 399.000 đ
 14 Giày đá bóng Mira Lux 20 Đôi 38-44 Bạc/Bích/Đen/Đỏ/đồng 399.000 đ
15 Giày đá bóng Mira Lux 19.3 Baby Đôi 30-37 Chuối/ Đen/ Đỏ/ Đồng Bích/Bạc 349.000 đ
16 Giày đá bóng Mira Lux 20 Baby Đôi 33-37 Bạc/Bích/Đen/Đỏ/đồng 379.000 đ
17 Giày đá bóng Mira Lux Pro Baby Đôi 30-37 Đen/Bạc/Bích/Đỏ  249.000 đ

Báo giá chi tiết sản phẩm

STT Tên Sản Phẩm Màu sắc Size số Giá niêm yết
1
Giày Đá Bóng Mira Lux 20.3
Bạc 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
2 Bích 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
3 Chuối 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
4 Đen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
5 Đỏ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
6 Hồng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
7 Ngọc 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
8
Giày Đá Bóng Mira Galaxy S1
Đen Hồng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
9 Đồng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
10 Đen Ngọc 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
11 Đen Cam 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
12
Giày Đá Bóng Mira Hunter FG
Bạc 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
13 Đen 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
14 Hồng 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
15 Bích 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
16
Giày Đá Bóng Mira Hunter
Bạc 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 429.000 đ
17 Ngọc 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 429.000 đ
18 Đồng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 429.000 đ
19 Bích 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 429.000 đ
20 Đen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 429.000 đ
21
Giày Đá Bóng Mira Windy
Bích 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
22 Đen 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
23 Đỏ 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
24
Giày Đá Bóng Mira Pro
Bạc 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 280.000 đ
25 Bích 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 280.000 đ
26 Đen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 280.000 đ
27 Đỏ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 280.000 đ
28 Trắng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 280.000 đ
29
Giày Đá Bóng Mira Pro S1
Vàng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 249.000 đ
30 Đen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 249.000 đ
31 Đỏ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 249.000 đ
32
Giày Đá Bóng Mira Hùng Dũng 16 Futsal
Bích 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 449.000 đ
33 Đen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 449.000 đ
34 Đỏ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 449.000 đ
35 Hồng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 449.000 đ
36 Tím 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 449.000 đ
37 Vàng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 449.000 đ
38
Giày Đá Bóng Mira Winner
Bích 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 599.000 đ
39 Đen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 599.000 đ
40 Đỏ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 599.000 đ
41 Đồng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 599.000 đ
42
Giày Đá Bóng Mira Hùng Dũng 16 TF
Tím Đen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 399.000 đ
43 Đen Đỏ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 399.000 đ
44 Đỏ Đen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 399.000 đ
45 Đồng Đen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 399.000 đ
46 Bích Đỏ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 399.000 đ
47 Vàng Đen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 399.000 đ
48
Giày Đá Bóng Mira Power TF
Bạc 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 280.000 đ
49 Bích 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 280.000 đ
50 Chuối 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 280.000 đ
51 Đen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 280.000 đ
52 Đỏ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 280.000 đ
53 Ngọc 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 599.000 đ
54
Giày Đá Bóng Miralux 20.3 IC Futsal
Bích 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 599.000 đ
55 Đỏ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 599.000 đ
56 Đen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 599.000 đ
57
Giày Đá Bóng Mira Galaxy
Bích 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
58 Cam 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
59 Đen Cam 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
60 Đen Ngọc 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
61 Đỏ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
62
Giày Đá Bóng Mira Galaxy Đinh
Bích 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 549.000 đ
63 Đỏ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 549.000 đ
64 Đen Cam 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 549.000 đ
65 Đen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 549.000 đ
66
Giày Đá Bóng Mira Lux
Bích 39, 40, 41, 42, 43 449.000 đ
67 Đỏ 39, 40, 41, 42, 43 449.000 đ
68 Xanh Lá 39, 40, 41, 42, 43 449.000 đ
69 Tím 39, 40, 41, 42, 43 449.000 đ
70 Vàng 39, 40, 41, 42, 43 449.000 đ
71
Giày Đá Bóng Mira Lux 19.2
Bạc 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 449.000 đ
72 Bích 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 449.000 đ
73 Đỏ Bạc 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 449.000 đ
74 Đen Chuối 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 449.000 đ
75 Đen Cam 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 449.000 đ
76
Giày Đá Bóng Mira Lux 19.3
Vàng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 379.000 đ
77 Đỏ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 379.000 đ
78 Đồng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 379.000 đ
79 Đen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 379.000 đ
80 Chuối 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 379.000 đ
81 Bích 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 379.000 đ
82 Bạc 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 379.000 đ
83
Giày Đá Bóng Mira Lux 19.4
Đỏ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 399.000 đ
84 Đồng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 399.000 đ
85 Chuối 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 399.000 đ
86 Bích 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 399.000 đ
87 Bạc 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 399.000 đ
88 Vàng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 399.000 đ
89 Cam 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 399.000 đ
90
Giày Đá Bóng Mira Lux 20
Bạc 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 399.000 đ
91 Bích 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 399.000 đ
92 Đen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 399.000 đ
93 Đỏ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 399.000 đ
94 Đồng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 399.000 đ
95
Giày Đá Bóng Mira Lux 20.1
Trắng Đỏ 39, 40, 41, 42, 43 379.000 đ
96 Ngọc Đen 39, 40, 41, 42, 43 379.000 đ
97 Đen Ngọc 39, 40, 41, 42, 43 379.000 đ
98 Trắng Bích 39, 40, 41, 42, 43 379.000 đ
99 Đỏ. Đen 39, 40, 41, 42, 43 379.000 đ
100 Bạc Đen 39, 40, 41, 42, 43 379.000 đ
101 Bích Đen 39, 40, 41, 42, 43 379.000 đ
102 Đỏ Đen 39, 40, 41, 42, 43 379.000 đ

Giày Đá Bóng Mira Năm 2022

Thương hiệu Giày Đá Bóng Mira được ra đời vào năm 2018 dựa trên nền tảng là một đơn vị gia công các sản phẩm giày với nhiều năm kinh nghiệm. Với những công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, máy móc hiện đại cùng một đội ngũ lành nghề; từng đôi Giày Đá Bóng Mira được sản xuất ra đều đảm bảo được chất lượng cùng độ hoàn thiện cao.

Giày Đá Bóng Mira có các sản phẩm từ giày sân cỏ nhân tạo, giày sân futsal với mẫu mã đa dạng, không ngừng cải tiến, lắng nghe nhu cầu từ người dùng để cho ra những đôi giày chất lượng nhất.

Liên Hệ Mua Hàng 

Hệ Thống Showroom/Cửa Hàng Thể Thao Đông Dương

Trụ Sở: Số 2 – Ngách 91- Ngõ 54 – Ngọc Hồi – Hà Nội
Website: www.dongduongsport.com | www.aobongda123.com
Hotline: 0837.596.886 | Các địa điểm: Hệ thống cửa hàng

1.Tại sao các bạn nên mua sản phẩm tại Hệ Thống Thể Thao Đông Dương?

 • – Đông Dương Sport là đơn vị bán hàng theo hình thức tại kho, sản phẩm từ nhà sản xuất đến với khách hàng với chi phí tốt nhất và chất lượng được đảm bảo theo chính sách bảo hành.

2.Tôi không ở Hà Nội và TP.HCM, vậy làm thế nào có thể mua được sản phẩm của cửa hàng?

 • – Đông Dương Sport có hệ thống bán hàng trên toàn quốc và các cửa hàng/đại lý ở nhiều địa phương, Bạn có thể đến các địa điểm thể thao này để xem, hoặc chúng tôi sẽ gửi hàng theo đường vận chuyển đảm bảo việc vận chuyển hàng hoá siêu tốc và các bạn có thể gửi tiền qua ngân hàng hoặc trực tiếp với người giao hàng.
 • – Chúng tôi sẽ gửi hàng tới tận nhà bạn. Các bạn muốn mua sản phẩm chỉ cần hoàn thành đăng ký mua hàng, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để giao hàng trong thời gian sớm nhất.

3. Mua hàng các sản phẩm online của Đông Dương có an toàn không?

 • – Tuyệt đối an toàn, khi mua hàng tại Đông Dương các bạn hoàn toàn yên tâm, tránh những rủi ro không mong muốn như chuyển hàng chậm, chuyển hàng sai mẫu mã kích cỡ.
 • – Với những cam kết mạnh mẽ của mình hi vọng quý khách hàng sẽ cảm thấy thoải mái nhất khi mua hàng của công ty chúng tôi.

Giày Đá Bóng Mira Năm 2022

Giày Đá Bóng Mira Năm 2022

Giày Đá Bóng Mira Năm 2022

Hướng dẫn đặt hàng :

 • Bước 1: Truy cập vào web: https://dongduongsport.com sau đó bạn ấn vào mục sản phẩm
 • Bước 2: Nhấn vào sản phẩm bạn cần tìm kiếm sau đó chọn size, màu sắc và số lượng sản phẩm.
 • Bước 3: Bạn nhấn thêm vào giỏ hàng, nếu bạn muốn mua sắm thêm sản phẩm khách nhấn quay lại giỏ hàng. Nhấn vào ” Đặt hàng ngay” nếu bạn muốn thanh toán ngay.
 • Bước 4: Điền đầy đủ thông tin nhận hàng, chọn phương thức thanh toán và nhấn “Đặt hàng ngay”.

Xin mời bạn lựa chọn địa điểm để tư vấn và mua trực tiếp sản phẩm này tại địa điểm gần nhất qua Hệ Thống Thể Thao Đông Dương dưới đây:

DANH SÁCH CỬA HÀNG / SHOWROOM

 • Miền Bắc:
  • Hà Nội:
   • Thanh Xuân
    • 🏠 Số 277, Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung.
     | Hotline: 0846.388.338
    • 🏠 Số 192, Đường Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai.
     | Hotline: 082.359.6886
   • Cầu Giấy
    • 🏠 Số 171, Đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu.
     | Hotline: 0966.687.674
   • Hoàng Mai
    • 🏠 Số 40, Lô 5, Đền Lừ 2, P. Hoàng Văn Thụ.
     | Hotline: 08.58.59.6886
    • 🏠 Kiot 66,  HH4C, KĐT Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim.
     | Hotline: 0342.876.666
    • 🏠 LK04 – TT2 Kim Văn Kim Lũ
     | Hotline: 0859.957.989
   • Hai Bà Trưng
    • 🏠 Số 36, Phố Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm.
     | Hotline: 082.759.6886
    • 🏠 Số 88, Phố Lê Thanh Nghị, P. Đồng Tâm.
     | Hotline: 033.665.3193
    • 🏠 Số 65, Phố Hồng Mai, P. Bạch Mai.
     | Hotline: 0343.689.789
   • Thanh Trì
    • 🏠 Kiot 6, Nhà thi đấu Thanh Trì, Ngõ 673, Đường Ngọc Hồi, T.T Văn Điển.
     | Hotline: 076.759.6886
    • 🏠 Số 4/91, Ngõ 54, Đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt  
     | Hotline: 083.759.6886
   • Đông Anh
    • 🏠 Số 83, Thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc.
     | Hotline: 0972.123.940
   • Hà Đông
    • 🏠 Số 76 , Đường Nguyễn Khuyến, P. Văn Quán.
     | Hotline: 0334.338.368
   • Nam Từ Liêm
    • 🏠 Số 258, Đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1.
     | Hotline: 0987.499.182
   • Sóc Sơn
    • 🏠 Số 86, Đường 2, X. Phù Lỗ
     | Hotline: 038.773.5331
   • Tây Hồ
    • 🏠 Số 560, Đường Thuỵ Khuê, P. Bưởi
     | Hotline: 0949.838.842
   • Hoài Đức
    • 🏠 Số 24 LK 41, Khu đô thị Vân Canh
     | Hotline: 0962.299.226
   • Thạch Thất
    • 🏠Thôn 4, Xã Thạch Hòa
     | Hotline: 0969.538.088
  • Hải Phòng:
   • An Dương
    • 🏠 Đường Máng Nước, X. An Đồng (Đối diện cổng chính Hoàng Huy, An Đồng).
     | Hotline: 0963.846.785
  • Hà Giang:
   • T.p Hà Giang
    • 🏠 Số 24F, Đường Nguyễn Thái Học , Phường Mình Khai.
     | Hotline: 0978.411.979
  • Bắc Ninh
   • T.p Bắc Ninh
    • 🏠 Số 164, đường Lê Phụng Hiểu, P. Khúc Xuyên.
     | Hotline: 0984.133.229
   • Thuận Thành
    • 🏠 Thôn Ngọc Khánh, Gia Đông
     | Hotline: 0988.487.330
  • Nam Định
   • Hải Hậu
    • 🏠 Số 67 – TDP số 1 – Thị Trấn Yên Định – Huyện Hải Hậu
     | Hotline: 0858.156.156
   • Xuân Trường
    • 🏠 Sân Vận động Nhà thi đấu Đa năng Huyện Xuân Trường
     | Hotline: 0983.832.006 – 0918.185.777
  • Thái Nguyên
   • Định Hoá
    • 🏠 Quán Vuông 3, Xã Trung Hội
     | Hotline: 0333.555.316
  • Tuyên Quang
   • Sơn Dương
    • 🏠 Thiện Phong, Xã Thiện Kế
     | Hotline: 0349.116.888 / 0345.746.866
   • Thành Phố Tuyên Quang
    • 🏠 Số 14 đường Ngang Phan Thiết, phường Phan Thiết
     | Hotline: 0975.675.300
  • Quảng Ninh
   • Hà Lầm
    • 🏠 59 Hoàng Hoa Thám
     | Hotline: 0973.342.539 / 0987.827.985
 • Miền Nam
  • Hậu Giang:
   • Vị Thủy
    • 🏠 Đường Nguyễn Đình Chiểu, Ấp 3, T.T Nàng Mau.
     | Hotline: 0977.161.277
   • Vị Thanh
    • 🏠 Số 20, Đường 1/5, Phường 1, T.P Vị Thanh.
     | Hotline: 0901.2283.86
  • Đồng Nai:
   • Biên Hòa
    • 🏠 Cơ sở 1: Số 104, Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu Phố 3, P. Tân Tiến.
     | Hotline: 0926.057.960
    • 🏠 Cơ sở 2: Số 59/16, Quốc Lộ 1A,  Khu Phố 8, P. Tân Hoà.
     | Hotline: 081.225.1998 / 0926.057.960
    • 🏠 Cơ sở 3: Số 445, Đường Phạm Văn Thuận, Khu Phố 3, P.Tam Hiệp.
     | Hotline: 0965.013.686
  • Đồng Tháp:
   • Cao Lãnh
    • 🏠 Ấp 2 – Xã Mỹ Long  
     | Hotline: 0826.236.246
 • Miền Trung:
  • Đà Nẵng
   • 🏠 Xin mời liên hệ mở shop nhượng quền
   • | Hotline: 0965.596.886
  • Bình Định
   • 🏠 Số 215, Đường Chu Văn An, Thị Trấn Phù Mỹ, Phù Mỹ.
    | Hotline: 0984.050.070
  • Thanh Hoá
   • Bá Thước
    • 🏠 Trục đường Quốc Lộ 217, Xã Điền Trung
     | Hotline: 032.554.2689
   • Triệu Sơn
    • 🏠 Số nhà 115, Thọ Lộc, Đồng Lợi
     | Hotline: 0394.122.779 / 0376.083.345
  • Nha Trang
   • 🏠 Ngã 4 đường Thích Quảng Đức và Vương Thừa Vũ, P. Phước Long
    | Hotline: 0983.575.434
  • Đắk Lắk
   • Ea Kar
    • 🏠 91 Ngô Gia Tự, Thị trấn Ea Kar
     | Hotline: 0972.567.047 / 0943.137.779
  • Nghệ An
   • Yên Thành
    • 🏠 Xóm 2, Liên Thành
     | Hotline: 0964.320.689

VĂN PHÒNG LÀM VIỆC / KHO HÀNG

 • Hà Nội: Số 2, Ngách 91, Ngõ 54, Đường Ngọc Hồi, Thành Trì.
  | Hotline: 0965.59.6886
 • Nghệ An: Số 88, Đường Nguyễn Cảnh Chân, P. Quang Trung, T.P Vinh.
  | Hotline: 0768.59.6886
 • Đà Nẵng: Số 8, K229, Đường Trường Chinh , P. Hoà Phát, Q.Cẩm Lệ.
  | Hotline: 0777.59.6886
 • T.p Hồ Chí Minh: Số 117/2 Bình Quới, P.27, Q. Bình Thạnh.
  | Hotline: 0394.59.6886

____

Đông Dương đang tìm kiếm thêm các đơn vị nhượng quyền để tham gia hợp tác và phát triển Hệ Thống Thể Thao Trên Toàn Quốc. Để hiểu rõ hơn về các quy trình, thủ tục hồ sơ nhượng quyền thương hiệu và đại lý buôn bán lẻ, Quý đối tác gọi ngay với chúng tôi:

Đánh giá Giày Đá Bóng Mira Năm 2022

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Giày Đá Bóng Mira Năm 2022
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
  +