Giày Đá Bóng Kamito Năm 2022

Tình trạng: Còn hàng
|
Lượt xem: 293
399.000 

Giày Đá Bóng Kamito Năm 2022 | Bảng báo giá bao gồm các mẫu giày đá bóng thương hiệu Kamito mới nhất trên hệ thống thể thao Đông Dương . XEM NGAY!

Liên Hệ Đặt Hàng
|
Hệ Thông Showroom
Đặt hàng ngay

Giày Đá Bóng Kamito Năm 2022
tại Hệ Thống Thể Thao Đông Dương

STT TÊN SẢN PHẨM Màu Sắc Size Số Giá niêm yết
1
Giày Đá Bóng Kamito Velocidad Legend TF
MàuTrắng Đỏ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
2 Xanh Ngọc 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
3 Vàng Chanh 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
4 Đỏ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
5 Vàng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 499.000 đ
6 Giày Đá Bóng Kamito Tứ Linh – Long TF Vàng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 999.000 đ
7 Giày Đá Bóng Kamito Tứ Linh – Lâm TF Xanh Ngọc 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 999.000 đ
8 Giày Đá Bóng Kamito Tứ Linh – Quy TF Đỏ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 999.000 đ
9 Giày Đá Bóng Kamito Tứ Linh – Phượng TF Xanh 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 999.000 đ
10
Giày Đá Bóng Kamito Quang Hải QH19 TF
Tím Trắng 39, 40, 41, 42, 43, 44 555,000 đ
11 Trắng Vàng Đồng 39, 40, 41, 42, 43, 44 555,000 đ
12 Xanh Cổ Vịt Trắng 39, 40, 41, 42, 43, 44 555,000 đ
13 Nõn Chuối Đen 39, 40, 41, 42, 43, 44 555,000 đ
14 Trắng Đỏ 39, 40, 41, 42, 43, 44 555,000 đ
15 Xanh Biển Trắng 39, 40, 41, 42, 43, 44 555,000 đ
16 Xanh Ngọc Trắng 39, 40, 41, 42, 43, 44 555,000 đ
17
Giày Đá Bóng Kamito Tuấn Anh Kamito TA11 AS
Xanh Ngọc 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 690,000 đ
18 Hồng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 690,000 đ
19 Trắng Vàng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 690,000 đ
20 Xanh Lá Vàng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 690,000 đ
21 Đỏ Vàng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 690,000 đ
22 Xanh Vàng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 690,000 đ
23 Đen Vàng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 690,000 đ
24
Giày Đá Bóng Kamito Cobra 3 TF
Trắng Xanh Biển 38, 39, 40, 41, 42, 43 380,000 đ
25 Đen Đỏ 38, 39, 40, 41, 42, 43 380,000 đ
26 Xanh Chuối 38, 39, 40, 41, 42, 43 380,000 đ
27
Giày Đá Bóng Kamito Sevila TF
Xanh Dương 38, 39, 40, 41, 42, 43 620,000 đ
28 Vàng 38, 39, 40, 41, 42, 43 620,000 đ
29 Bạc 38, 39, 40, 41, 42, 43 620,000 đ
30
Giày Đá Bóng Kamito Velocidad 3 TF
Đỏ 38, 39, 40, 41, 42, 43 460,000 đ
31 Xanh Lá 38, 39, 40, 41, 42, 43 460,000 đ
32 Xanh Ngọc 38, 39, 40, 41, 42, 43 460,000 đ
33 Xanh Dương 38, 39, 40, 41, 42, 43 460,000 đ
34 Vàng Cam 38, 39, 40, 41, 42, 43 460,000 đ
35 Vàng Trắng 38, 39, 40, 41, 42, 43 460,000 đ
36
Giày Đá Bóng Kamito QH19 Premium Pack TF
Xanh Ánh Dương 38, 39, 40, 41, 42, 43 555,000 đ
37 Cam Nhiệt Đới 38, 39, 40, 41, 42, 43 555,000 đ
38 Xanh Hi Vọng 38, 39, 40, 41, 42, 43 555,000 đ
39 Vàng Hoàng Kim 38, 39, 40, 41, 42, 43 555,000 đ
40 Đỏ Nhiệt Huyết 38, 39, 40, 41, 42, 43 555,000 đ
41 Đen Huyền Ảo 38, 39, 40, 41, 42, 43 555,000 đ
42 Xanh Cam Cá Tính 38, 39, 40, 41, 42, 43 555,000 đ
43
Giày Đá Bóng Kamito Velocidad Legend AG
Trắng Đỏ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 559,000 đ
44 Xanh Ngọc 38, 39, 40, 41, 42, 43,44 559,000 đ
45 Đỏ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 559,000 đ
46
Giày Đá Bóng Kamito TA11 AG
Xanh Ngọc 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 950,000 đ
47 Hồng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 950,000 đ
48 Trắng Vàng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 950,000 đ
49 Đỏ Vàng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 950,000 đ
50 Xanh Vàng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 950,000 đ
51 Giày Đá Bóng Kamito Tứ Linh – Long AG Vàng 39, 40, 41, 42,43 1,299,000 đ
52 Giày Đá Bóng Kamito Tứ Linh – Quy AG Xanh Ngọc 39, 40, 41, 42,43 1,299,000 đ
53 Giày Đá Bóng Kamito Tứ Linh – Phượng AG Đỏ 39, 40, 41, 42,43 1,299,000 đ
54 Giày Đá Bóng Kamito Tứ Linh – Lân AG Xanh 39, 40, 41, 42,43 1,299,000 đ
55
Giày Đá Bóng Kamito TA11 AG
Xanh Ngọc 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 950,000 đ
56 Hồng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 950,000 đ
57 Trắng Vàng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 950,000 đ
58 Đỏ Vàng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 950,000 đ
59 Xanh Vàng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 950,000 đ
60
Giày Đá Bóng Kamito Futsal Velocidad Legend IC
Trắng Đỏ 38, 39, 40, 41, 42, 43 599,000 đ
61 Xanh Ngọc 38, 39, 40, 41, 42, 43 599,000 đ
62 Đỏ 38, 39, 40, 41, 42, 43 599,000 đ
63
Giày Đá Bóng Kamito Futsal TA11 IC
Trắng Vàng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 690,000 đ
64 Đỏ Vàng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 690,000 đ
65 Đen Vàng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 690,000 đ
66 Xanh Ngọc 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 690,000 đ
67
Giày Đá Bóng Kamito Futsal Velocidad In IC
Trắng Đỏ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 599,000 đ
68 Trắng Xanh 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 599,000 đ
69
Giày Đá Bóng Kamito Futsal QH19 In IC
Đỏ Trắng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 699,000 đ
70 Xanh Ngọc Trắng 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 699,000 đ
71
Giày Đá Bóng Trẻ Em Kamito TA11 Kid TF
Xanh Vàng 33, 34, 35, 36, 37 499,000 đ
72 Trắng Vàng 33, 34, 35, 36, 37 499,000 đ
73 Đỏ Vàng 33, 34, 35, 36, 37 499,000 đ
74 Hồng 33, 34, 35, 36, 37 499,000 đ
75 Xanh Ngọc 33, 34, 35, 36, 37 499,000 đ
76
Giày Đá Bóng Trẻ Em Kamito QH19 Kid TF
Xanh Chuối 33, 34, 35, 36, 37 469,000 đ
77 Xanh Biển 33, 34, 35, 36, 37 469,000 đ
78 Đỏ 33, 34, 35, 36, 37 469,000 đ
79 Xanh Ngọc 33, 34, 35, 36, 37 469,000 đ
80
Giày Đá Bóng Kamito QH19 Premium Pack Kid TF
Đỏ Trắng 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 469,000 đ
81 Xanh Bích Trắng 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 469,000 đ
82
Giày Đá Bóng Trẻ Em Kamito Velocidad Kid TF
Trắng Đỏ 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 399,000 đ
83 Vàng Trắng 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 399,000 đ
84 Các Sản Phẩm khác đang cập nhật thêm…

Giày Đá Bóng Kamito Năm 2022

Giày Đá Bóng Kamito ra đời với sứ mệnh đem đến những sản phẩm thể thao mang dấu ấn Nhật Bản tới tận tay người tiêu dùng Việt. Các công nghệ mới nhất được những người thợ lành nghề dồn vào từng đường kim mũi chỉ với mong muốn người chơi khi sử dụng sản phẩm sẽ thi đấu thăng hoa cùng hiệu suất cao nhất. Bền bỉ và mạnh mẽ qua thời gian, Kamito xứng đáng chiếm một vị trí trong túi đồ thể thao của bạn.

Giày Đá Bóng Kamito thương hiệu Nhật Bản, bề mặt giày được dập nổi, dày dặn, êm ái, đế giày công nghệ giảm chấn khi tiếp xúc, tăng khả năng kiểm soát bóng.

Liên Hệ Mua Hàng 

Hệ Thống Showroom/Cửa Hàng Thể Thao Đông Dương

Trụ Sở: Số 2 – Ngách 91- Ngõ 54 – Ngọc Hồi – Hà Nội
Website: www.dongduongsport.com | www.aobongda123.com
Hotline: 0837.596.886 | Các địa điểm: Hệ thống cửa hàng

1.Tại sao các bạn nên mua sản phẩm tại Hệ Thống Thể Thao Đông Dương?

 • – Đông Dương Sport là đơn vị bán hàng theo hình thức tại kho, sản phẩm từ nhà sản xuất đến với khách hàng với chi phí tốt nhất và chất lượng được đảm bảo theo chính sách bảo hành.

2.Tôi không ở Hà Nội và TP.HCM, vậy làm thế nào có thể mua được sản phẩm của cửa hàng?

 • – Đông Dương Sport có hệ thống bán hàng trên toàn quốc và các cửa hàng/đại lý ở nhiều địa phương, Bạn có thể đến các địa điểm thể thao này để xem, hoặc chúng tôi sẽ gửi hàng theo đường vận chuyển đảm bảo việc vận chuyển hàng hoá siêu tốc và các bạn có thể gửi tiền qua ngân hàng hoặc trực tiếp với người giao hàng.
 • – Chúng tôi sẽ gửi hàng tới tận nhà bạn. Các bạn muốn mua sản phẩm chỉ cần hoàn thành đăng ký mua hàng, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để giao hàng trong thời gian sớm nhất.

3. Mua hàng các sản phẩm online của Đông Dương có an toàn không?

 • – Tuyệt đối an toàn, khi mua hàng tại Đông Dương các bạn hoàn toàn yên tâm, tránh những rủi ro không mong muốn như chuyển hàng chậm, chuyển hàng sai mẫu mã kích cỡ.
 • – Với những cam kết mạnh mẽ của mình hi vọng quý khách hàng sẽ cảm thấy thoải mái nhất khi mua hàng của công ty chúng tôi.

Giày Đá Bóng Kamito Năm 2022

Giày Đá Bóng Kamito Năm 2022

Giày Đá Bóng Kamito Năm 2022

Hướng dẫn đặt hàng :

 • Bước 1: Truy cập vào web: https://dongduongsport.com sau đó bạn ấn vào mục sản phẩm
 • Bước 2: Nhấn vào sản phẩm bạn cần tìm kiếm sau đó chọn size, màu sắc và số lượng sản phẩm.
 • Bước 3: Bạn nhấn thêm vào giỏ hàng, nếu bạn muốn mua sắm thêm sản phẩm khách nhấn quay lại giỏ hàng. Nhấn vào ” Đặt hàng ngay” nếu bạn muốn thanh toán ngay.
 • Bước 4: Điền đầy đủ thông tin nhận hàng, chọn phương thức thanh toán và nhấn “Đặt hàng ngay”.

Xin mời bạn lựa chọn địa điểm để tư vấn và mua trực tiếp sản phẩm này tại địa điểm gần nhất qua Hệ Thống Thể Thao Đông Dương dưới đây:

DANH SÁCH CỬA HÀNG / SHOWROOM

 • Miền Bắc:
  • Hà Nội:
   • Thanh Xuân
    • 🏠 Số 277, Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung.
     | Hotline: 0846.388.338
    • 🏠 Số 192, Đường Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai.
     | Hotline: 082.359.6886
   • Cầu Giấy
    • 🏠 Số 171, Đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu.
     | Hotline: 0966.687.674
   • Hoàng Mai
    • 🏠 Số 40, Lô 5, Đền Lừ 2, P. Hoàng Văn Thụ.
     | Hotline: 08.58.59.6886
    • 🏠 Kiot 66,  HH4C, KĐT Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim.
     | Hotline: 0342.876.666
    • 🏠 LK04 – TT2 Kim Văn Kim Lũ
     | Hotline: 0859.957.989
   • Hai Bà Trưng
    • 🏠 Số 36, Phố Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm.
     | Hotline: 082.759.6886
    • 🏠 Số 88, Phố Lê Thanh Nghị, P. Đồng Tâm.
     | Hotline: 033.665.3193
    • 🏠 Số 65, Phố Hồng Mai, P. Bạch Mai.
     | Hotline: 0343.689.789
   • Thanh Trì
    • 🏠 Kiot 6, Nhà thi đấu Thanh Trì, Ngõ 673, Đường Ngọc Hồi, T.T Văn Điển.
     | Hotline: 076.759.6886
    • 🏠 Số 4/91, Ngõ 54, Đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt  
     | Hotline: 083.759.6886
   • Đông Anh
    • 🏠 Số 83, Thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc.
     | Hotline: 0972.123.940
   • Hà Đông
    • 🏠 Số 76 , Đường Nguyễn Khuyến, P. Văn Quán.
     | Hotline: 0334.338.368
   • Nam Từ Liêm
    • 🏠 Số 258, Đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1.
     | Hotline: 0987.499.182
   • Sóc Sơn
    • 🏠 Số 86, Đường 2, X. Phù Lỗ
     | Hotline: 038.773.5331
   • Tây Hồ
    • 🏠 Số 560, Đường Thuỵ Khuê, P. Bưởi
     | Hotline: 0949.838.842
   • Hoài Đức
    • 🏠 Số 24 LK 41, Khu đô thị Vân Canh
     | Hotline: 0962.299.226
   • Thạch Thất
    • 🏠Thôn 4, Xã Thạch Hòa
     | Hotline: 0969.538.088
  • Hải Phòng:
   • An Dương
    • 🏠 Đường Máng Nước, X. An Đồng (Đối diện cổng chính Hoàng Huy, An Đồng).
     | Hotline: 0963.846.785
  • Hà Giang:
   • T.p Hà Giang
    • 🏠 Số 24F, Đường Nguyễn Thái Học , Phường Mình Khai.
     | Hotline: 0978.411.979
  • Bắc Ninh
   • T.p Bắc Ninh
    • 🏠 Số 164, đường Lê Phụng Hiểu, P. Khúc Xuyên.
     | Hotline: 0984.133.229
   • Thuận Thành
    • 🏠 Thôn Ngọc Khánh, Gia Đông
     | Hotline: 0988.487.330
  • Nam Định
   • Hải Hậu
    • 🏠 Số 67 – TDP số 1 – Thị Trấn Yên Định – Huyện Hải Hậu
     | Hotline: 0858.156.156
   • Xuân Trường
    • 🏠 Sân Vận động Nhà thi đấu Đa năng Huyện Xuân Trường
     | Hotline: 0983.832.006 – 0918.185.777
  • Thái Nguyên
   • Định Hoá
    • 🏠 Quán Vuông 3, Xã Trung Hội
     | Hotline: 0333.555.316
  • Tuyên Quang
   • Sơn Dương
    • 🏠 Thiện Phong, Xã Thiện Kế
     | Hotline: 0349.116.888 / 0345.746.866
   • Thành Phố Tuyên Quang
    • 🏠 Số 14 đường Ngang Phan Thiết, phường Phan Thiết
     | Hotline: 0975.675.300
  • Quảng Ninh
   • Hà Lầm
    • 🏠 59 Hoàng Hoa Thám
     | Hotline: 0973.342.539 / 0987.827.985
 • Miền Nam
  • Hậu Giang:
   • Vị Thủy
    • 🏠 Đường Nguyễn Đình Chiểu, Ấp 3, T.T Nàng Mau.
     | Hotline: 0977.161.277
   • Vị Thanh
    • 🏠 Số 20, Đường 1/5, Phường 1, T.P Vị Thanh.
     | Hotline: 0901.2283.86
  • Đồng Nai:
   • Biên Hòa
    • 🏠 Cơ sở 1: Số 104, Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu Phố 3, P. Tân Tiến.
     | Hotline: 0926.057.960
    • 🏠 Cơ sở 2: Số 59/16, Quốc Lộ 1A,  Khu Phố 8, P. Tân Hoà.
     | Hotline: 081.225.1998 / 0926.057.960
    • 🏠 Cơ sở 3: Số 445, Đường Phạm Văn Thuận, Khu Phố 3, P.Tam Hiệp.
     | Hotline: 0965.013.686
  • Đồng Tháp:
   • Cao Lãnh
    • 🏠 Ấp 2 – Xã Mỹ Long  
     | Hotline: 0826.236.246
 • Miền Trung:
  • Đà Nẵng
   • 🏠 Xin mời liên hệ mở shop nhượng quền
   • | Hotline: 0965.596.886
  • Bình Định
   • 🏠 Số 215, Đường Chu Văn An, Thị Trấn Phù Mỹ, Phù Mỹ.
    | Hotline: 0984.050.070
  • Thanh Hoá
   • Bá Thước
    • 🏠 Trục đường Quốc Lộ 217, Xã Điền Trung
     | Hotline: 032.554.2689
   • Triệu Sơn
    • 🏠 Số nhà 115, Thọ Lộc, Đồng Lợi
     | Hotline: 0394.122.779 / 0376.083.345
  • Nha Trang
   • 🏠 Ngã 4 đường Thích Quảng Đức và Vương Thừa Vũ, P. Phước Long
    | Hotline: 0983.575.434
  • Đắk Lắk
   • Ea Kar
    • 🏠 91 Ngô Gia Tự, Thị trấn Ea Kar
     | Hotline: 0972.567.047 / 0943.137.779
  • Nghệ An
   • Yên Thành
    • 🏠 Xóm 2, Liên Thành
     | Hotline: 0964.320.689

VĂN PHÒNG LÀM VIỆC / KHO HÀNG

 • Hà Nội: Số 2, Ngách 91, Ngõ 54, Đường Ngọc Hồi, Thành Trì.
  | Hotline: 0965.59.6886
 • Nghệ An: Số 88, Đường Nguyễn Cảnh Chân, P. Quang Trung, T.P Vinh.
  | Hotline: 0768.59.6886
 • Đà Nẵng: Số 8, K229, Đường Trường Chinh , P. Hoà Phát, Q.Cẩm Lệ.
  | Hotline: 0777.59.6886
 • T.p Hồ Chí Minh: Số 117/2 Bình Quới, P.27, Q. Bình Thạnh.
  | Hotline: 0394.59.6886

____

Đông Dương đang tìm kiếm thêm các đơn vị nhượng quyền để tham gia hợp tác và phát triển Hệ Thống Thể Thao Trên Toàn Quốc. Để hiểu rõ hơn về các quy trình, thủ tục hồ sơ nhượng quyền thương hiệu và đại lý buôn bán lẻ, Quý đối tác gọi ngay với chúng tôi:

Đánh giá Giày Đá Bóng Kamito Năm 2022

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Giày Đá Bóng Kamito Năm 2022
Gửi ảnh chụp thực tế
0 ký tự (tối thiểu 10)
  +